O nás

O nás

Jsme Sportovní Klub Policejní Školy, se zaměřením na výuku Juda pro děti od 6 let. V současné době máme tréninky ve třech tělocvičnách na Praze 8 a Praze 9. Máme stabilní tým trenérů, který provází děti tréninkem. Pravidelně pořádáme soustředění, jezdíme na turnaje po celé republice a i do zahraničí. Soutěže navštěvujeme všech velikostí a úrovní. A nezřídka si odvážíme cenné kovy.

Slovy zakladatele oddílu M. Kádnera:

“Oddíl juda působil až do roku 1996 v TJ Sever. Když TJ Sever zanikl, mohli jsme jen díky uchopení a pomoci tehdy ligového Oddílu Střední policejní školy v Praze 9, přejít do jejich klubu a stali jsme se tak Sportovním klubem Střední policejní školy – žáci. Trénovali jsme nadále v základní škole Na Slovance v Praze 8. Jsme vděční zdejšímu vedení školy, protože nám vytváří dobré podmínky pro naši sportovní činnost. 

Naším cílem není vrcholový sport, jsme spíše něco jako “sídlištní judo”. To znamená, že se především snažíme děti odvést od vysedávání u počítačových her, televizorů, bezcílného potulování po sídlišti, od nudy a přivést je do tělocvičny.

Přicházejí k nám děti, které nezvládnou zpočátku ani kotoul. Pokud vydrží, tak za jeden rok jsou z nich docela dobří sportovci a judo si zamilují. Učíme děti od 6 do 18 let, systém starší pomáhají mladším a zkušenějším začátečníkům. 

Velkým zkvalitněním našich tréninků byl souhlas tehdejšího pana ředitele Správy hl. m. Prahy plk. Radoslava Charváta se zapůjčením 20 ks judistických žíněnek z tělocvičny PČR v Kongresové ulici v roce 1999. Do této doby jsme cvičili na více než 40 let starých, rozpadajících se žíněnkách, pokrytých plachtou. 

Každoročně připravujeme pro děti letní soustředění u Třebíče formou dětského stanového tábora se vším, co ke správnému táboru patří: celotáborová hra, koupání, výlety, táborák, různé umělecké tvořivosti, výlety po okolí a především tréninky juda. Bez jakéhokoliv přehánění, děti se na tábor těší celý rok.

Část našich děti se také pravidelně zúčastňuje judistických soutěží v Praze a ve Středočeském kraji.

Po našich dlouholetých zkušenostech získaných při práci s dětmi věříme, že Budo (bojové umění) ve sportovní podobě a při správném vedení může uchránit mladé lidi od kouření, drog a alkoholu.

A na závěr jedno moudré japonské rčení: “Pravým smyslem Budo není zvítězit nad soupeřem, ale sám na sebou”  

Trenér dětí Oddílu judo SKPŠ 

M. Kádner

Zkušení trenéři

Trenéři se zahraničními zkušenostmi, kteří se pravidelně účastní školení a seminářů.

více

Kontakt s rodiči

Věříme, že pro úspěšný chod oddílu je důležitá komunikace s rodiči. Proto jsme ji nakloněni.

více

Závody a turnaje

Pro rozvoj judisty nestačí pouze trénink, ale je třeba i zápasit. Proto se účastníme soutěží.

více

Klubové oblěčení

Pro ztotožnění se s oddílem, pro radost a samozřejmě i pro parádu nabízíme klubové trika.

více

Trenéři

Tito trenéři se starají o vaše děti a chod našeho oddílu

Míla Kádner

zakladatel oddílu

Mirel Golubov

závodní trenér, rozhodčí

Vladislav Hlavatý

trenér mládeže, kondiční trenér

Janek Novák

hlavní trenér

Jakub Němeček

trenér mládeže, kondiční trenér

Vladimír Houška

trenér mládeže

Motto oddílu

Můžeš dovést koně k vodě, ale nemůžeš ho donutit, aby se napil.