Sportovní Klub Policejní Školy
JUDO

Rozvoj pohybu

UNESCO doporučilo JUDO jako nejvhodnější sport pro děti

Kamarádství

V oddíle není nikdo nikdy sám, jsme kamarádský kolektiv

Slušnost

Dodržujeme tradiční japonské rituální pozdravy před a po tréninku a budujeme tak u dětí návyk slušně pozdravit a při tom poznat novou kulturu

Sebedůvěra

Děti tréninkem získají zdravé sebevědomí a sníží tak riziko , že se stanou obětí šikany

Úcta

Vedeme děti k vzájemné úctě, jeden k druhému a hlavně k úctě k sobě sama

Odvaha

Děti ztratí strach z kontaktu a konfrontace, naučí se řešit vyhrocené situace s klidem a rozvahou

Zkušení trenéři

Trenéři se zahraničními zkušenostmi, kteří se pravidelně účastní školení a seminářů.

více

Kontakt s rodiči

Věříme, že pro úspěšný chod oddílu je důležitá komunikace s rodiči. Proto jsme ji nakloněni.

více

Závody a turnaje

Pro rozvoj judisty nestačí pouze trénink, ale je třeba i zápasit. Proto se účastníme soutěží.

více

Klubové oblěčení

Pro ztotožnění se s oddílem, pro radost a samozřejmě i pro parádu nabízíme klubová trika.

více

Tréninky

Tréninky probíhají v těchto tělocvičnách a termínech

Začátečníci

pondělí a středa

areál základní školy Na Slovance Praha 8 v čase 17:30 - 20:00

Začátečníci

úterý

Salesiánské středisko mládeže Praha 8 - Kobylisy v čase 17:00 - 18.30 mladší (první stupeň zš) a poté v čase 18:30 - 20.00 starší (druhý stupeň zš) v gesci Salesiánského střediska https://strediskokobylisy.cz/krouzky/ včetně přihlášek

Motto oddílu

Můžeš dovést koně k vodě, ale nemůžeš ho donutit, aby se napil.

Trenéři

Tito trenéři se starají o vaše děti a chod našeho oddílu

Míla Kádner

zakladatel oddílu

Mirel Golubov

závodní trenér, rozhodčí

Janek Novák

hlavní trenér

Vladimír Houška

trenér mládeže

"Judo je cesta k nejefektivnějšímu využití fyzické i duchovní síly."

Jigorō Kanō

zakladatel Juda

„Zeptat se, může být na chvilku hanbou, nezeptat se a zůstat ignorantem je celoživotní hanba.“

Jigorō Kanō

zakladatel Juda

„Kde je snaha, tam je úspěch“

Jigorō Kanō

Zakladatel Juda

„Znám-li nepřítele a znám-li sebe sama, zvítězím, ni pohroma jediná mi hrozit nemůže. Znám-li síly Nebes a Země, vítězství mé bude úplné.“

Sun Tzu

čínský vojevůdce

„Tak jsi-li schopný, předstírej neschopnost. Tak jsi-li připraven, předstírej nepřipravenost. Tak jsi-li nablízku, dělej, žes daleko. Tak jsi-li daleko, dělej, žes nablízku.“

Sun Tzu

čínský vojevůdce

„Vítězí ten, kdo ví, kdy může či nemůže bojovat. Vítězí ten, kdo ví, jak naložit s vlastní převahou a nebo slabostí."

Sun Tzu

čínský vojevůdce