Sportovní Klub Policejní Školy
JUDO

Rozvoj pohybu

UNESCO doporučilo JUDO jako nejvhodnější sport pro děti

Kamarádství

V oddíle není nikdo nikdy sám, jsme kamarádský kolektiv

Slušnost

Dodržujeme tradiční japonské rituální pozdravy před a po tréninku a budujeme tak u dětí návyk slušně pozdravit a při tom poznat novou kulturu

Sebedůvěra

Děti tréninkem získají zdravé sebevědomí a sníží tak riziko , že se stanou obětí šikany

Úcta

Vedeme děti k vzájemné úctě, jeden k druhému a hlavně k úctě k sobě sama

Odvaha

Děti ztratí strach z kontaktu a konfrontace, naučí se řešit vyhrocené situace s klidem a rozvahou

Zkušení trenéři

Trenéři se zahraničními zkušenostmi, kteří se pravidelně účastní školení a seminářů.

více

Kontakt s rodiči

Věříme, že pro úspěšný chod oddílu je důležitá komunikace s rodiči. Proto jsme ji nakloněni.

více

Závody a turnaje

Pro rozvoj judisty nestačí pouze trénink, ale je třeba i zápasit. Proto se účastníme soutěží.

více

Klubové oblěčení

Pro ztotožnění se s oddílem, pro radost a samozřejmě i pro parádu nabízíme klubová trika.

více

Tréninky

Tréninky probíhají v těchto tělocvičnách a termínech

Závodní skupina

pondělí a středa

areál Vyšší policejní školy a Střední policejní školy ministerstva Vnitra Praha 9 v čase 17:00 - 18:45

Začátečníci

středa

areál základní školy Na Slovance Praha 8 v čase 17:30 - 20:00

Začátečníci

úterý

Salesiánské středisko mládeže Praha 8 - Kobylisy v čase 16:00 - 17.30 mladší (první stupeň zš) a poté v čase 17:30 - 19.00 starší (druhý stupeň zš)

Motto oddílu

Můžeš dovést koně k vodě, ale nemůžeš ho donutit, aby se napil.

Trenéři

Tito trenéři se starají o vaše děti a chod našeho oddílu

Míla Kádner

zakladatel oddílu

Mirel Golubov

závodní trenér, rozhodčí

Vladislav Hlavatý

trenér mládeže, kondiční trenér

Janek Novák

hlavní trenér

Jakub Němeček

trenér mládeže, kondiční trenér

Vladimír Houška

trenér mládeže

"Judo je cesta k nejefektivnějšímu využití fyzické i duchovní síly."

Jigorō Kanō

zakladatel Juda

„Zeptat se, může být na chvilku hanbou, nezeptat se a zůstat ignorantem je celoživotní hanba.“

Jigorō Kanō

zakladatel Juda

„Kde je snaha, tam je úspěch“

Jigorō Kanō

Zakladatel Juda

„Znám-li nepřítele a znám-li sebe sama, zvítězím, ni pohroma jediná mi hrozit nemůže. Znám-li síly Nebes a Země, vítězství mé bude úplné.“

Sun Tzu

čínský vojevůdce

„Tak jsi-li schopný, předstírej neschopnost. Tak jsi-li připraven, předstírej nepřipravenost. Tak jsi-li nablízku, dělej, žes daleko. Tak jsi-li daleko, dělej, žes nablízku.“

Sun Tzu

čínský vojevůdce

„Vítězí ten, kdo ví, kdy může či nemůže bojovat. Vítězí ten, kdo ví, jak naložit s vlastní převahou a nebo slabostí."

Sun Tzu

čínský vojevůdce