Judo jako sport a bojové umění vede jedince k samostatnosti, odvaze, cti, úctě a fyzické zdatnosti. UNESCO označilo Judo za nejvhodnější sport pro děti, kdy všestranně rozvíjí dětskou motoriku, rovnováhu a disciplínu. Judo jakožto tradiční bojové umění si zakládá na slušnosti a úctě žáka vůči učiteli, ale i žáků mezi sebou navzájem. A z pohledu bojového sportu si zakládá na psychické a fyzické zdatnosti a připravenosti jedince. Zkušenosti a zdatnosti nabyté během tréninků juda se pak dají zúročit v životě. Učitel není jen učitel ale zároveň i kamarád.