Neutočíme, ale umíme se bránit.

Získej sílu a zdravé sebevědomí.